Idrottsgalan på Youtube

Information

Datum
16 februari 2024
Tid
18.15
Plats
Culinar Campus Roslagen
Arrangör
Norrtälje kommun tillsammans med Roslagens Sparbanksstiftelser, Norrtelje Tidning i nära samverkan med RF-SISU Uppland.
Underhållning

Anmälan & Biljett

Norrtälje Idrottsgala

Norrtälje Kommun, Norrtelje Tidning och Roslagens Sparbanks Stiftelser anordnar i nära samverkan med RF-SISU Uppland, för elfte året IDROTTSGALA för att fira och uppmärksamma idrotten, idrottsprestationer och föreningslivet i Norrtälje kommun.

Boka din/dina biljetter här:
norrtalje.actorsmartbook.se
eller i receptionen på något av kommunens tre badhus.
Vid frågor mejla kultur.fritidsnamnden@norrtalje.se

Nominering

Fyll i formuläret nedan om du vill nominera någon du tycker åstadkommit något extra inom idrotten och borde prisas.

En rad framgångsrika idrottsutövare och eldsjälar ska under Idrottsgalan prisas.
Dessutom ska Norrtelje Tidning´s guldankare för årets idrottsprestation delas ut.

Övergripande kriterier

Till Norrtälje Idrottsgalas kategorier kan spelare/utövare/lag/ledare samt ideella funktionärer nomineras som varit aktiva under 2023 och har anknytning till Norrtälje kommun.
För att bli nominerad ska vederbörande vara aktiv på seniornivå.

Hederspriset
Nomineringskommitténs hederspris delas ut till en person inom idrotten som genom sin livsgärning skapat beundran och respekt och vars bestående insatser berikat idrotten i kommunen.

Årets Kvinnliga Idrottare
Priset går till den idrottskvinna vars samlade insatser under året meriterar henne till årets idrottare.

Årets Manliga Idrottare
Priset går till den idrottsman vars samlade insatser under året meriterar honom till årets idrottare.

Årets Paraidrottare
Priset går till den paraidrottare vars samlade insatser under året meriterar hen till årets idrottare.

Årets Domare
Utmärkelsen skall gå till en eller flera personer som i sitt domarutövande visar på ambition och strävan att alltid utvecklas, men som också i sitt agerande är en förebild och visar på domarens avgörande roll och förutsättning för tävlingsutövande inom idrotten.

Årets Lag
Priset tilldelas det idrottslag i Norrtälje kommun vars samlade insatser under året lett till resultat eller prestationer utöver det vanliga. Utöver prestation kommer också likabehandling, fairplay, kamratskap och mångfald in i bedömningen. Laget skall ha verkat i kommunen.

Årets Prestation
Priset tilldelas den idrottare eller det lag i Norrtälje kommun som har utfört en särskilt imponerande och enastående idrottslig insats – något utöver det vanliga eller förväntade.

Årets kvinnliga ledare/tränare
Priset tilldelas den ledare i Norrtälje kommun som under idrottsåret visat stort ledarskap både på och utanför idrottsarenan. Ledarskapet, som baseras på delaktighet, glädje, gemenskap och rent spel, bidrar till att utveckla och skapa en bra miljö i den förening där ledaren är verksam.

Årets manliga ledare/tränare
Priset tilldelas den ledare i Norrtälje kommun som under idrottsåret visat stort ledarskap både på och utanför idrottsarenan. Ledarskapet, som baseras på delaktighet, glädje, gemenskap och rent spel, bidrar till att utveckla och skapa en bra miljö i den förening där ledaren är verksam.

Fair Play-pris
Priset tilldelas den person eller det lag som uppvisar ett sportsligt uppträdande. Priset vill förstärka ett rättvist handlande, jämlikhet, allas lika värde och rätten att få idrotta i Norrtälje Kommun. Fair Play är lika viktigt inom idrotten som sportsliga resultat och prestationer.

Utmärkelser